Sassisk Chronik

Capitel I


In alle dingen er begin schoop God te eerst hèmel un erde un water un vuir un lucht; de veer elementen weren ungescheden. In den hèmel maak he ook tein choere van engels te synen lof un te synen deenst. In dat tègede choor was Lucifer de schoenste un de heerste van de engels. Dar ne bleef he nicht in ene ganze stun, want he wul wèsen gelyk synen schepper: darüm val em God in dat afgründ van de helle un versteet mid em alle syne volgers. Do God de engels ère choere vüllen wul, he begun ses dage warken. In den eersten dag, de nu acht is de latere dag van Sant Gertrued, scheed he dat licht van de duisternis, un heet dat licht den dag un de duisternis de nacht. Dit was de eerste dag de je geword; den heet wi ook Sundag. Des anderen dages, den wi dar heet Manendag, maak he den hèven, de dar heet de nèdere hèmel, un deel dat water up den hèmel van dat water dat in dat erdryk is. In den darden dag, den wi heet Dingsdag, scheed he dat water van dat erdryk un schoop dat water syne stad, dar it òevergaan nicht ne mag. He schoop ook dat dat erdryk syne vrucht droege van allerhand korn un van wyn un van boeme un krued, un er saad an em sylven were. In den veerden dag, den wi heet Middewèken, maak God de sunnen, dat se den dag licht geve, un den manen un de sternen van de nacht. In den veften dag, den wi heet Dònersdag, maak he allerhand visk an dat water un allerhand vògels an de lucht. In den sesten dag, den wi heet Vrydag, maak he allerhand vee dat lèven is up de erde. Te lest van syn wark maak God Adam in de eerste stun van den dag van de erde an syne lyknis un gaf em wald òever vee un òever vògels un òever visk un sat em in den paradys. Dar maak he Eva van Adams rib in de darde stun van den dag, dewyle he sleep, un gaf se em te wyf. In de seste stun sündigen se beide, want se aten dat òvet dat em God verbòden hadde. In de nègede stun van den dag warp se God uet den paradys un sand se in dat erdryk. In den sèvenden dag, den wi heet Sunavend, rouw God na syn wark. Darmèe beteken he us de ewigen rouwe un vreuwde, de wi hebben schòelet mid em na dit lyf syne wandeling, of wi em verdenet.